bàn, gỗ, nồi, cây, sàn, trong nhà bàn, gỗ, nồi, cây, sàn, trong nhà 5079 × 3386 (JPG, 231.4 KB, CC0)

HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5079 × 3386
Siêu điểm ảnh:
17.5 MP
Tác giả:
Devanath
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
17197494
Từ khóa:
bàn, gỗ, nồi, cây, sàn, trong nhà
Tải lên:
2018-11-01
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
70.5″ × 47″
179.2cm × 119.5cm
Trung bình:
25.4″ × 16.9″
64.5cm × 43cm
Cao:
16.9″ × 11.3″
43cm × 28.7cm
Cực cao:
11.3″ × 7.5″
28.7cm × 19.1cm
Siêu cao:
8.5″ × 5.6″
21.5cm × 14.3cm
Cao cấp:
5.6″ × 3.8″
14.3cm × 9.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.