Độ phân giải:
2316 × 3456
Siêu điểm ảnh:
8.1 MP
Tác giả:
Phil Carroll, USFWS
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-01-27. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
tin tức, truyền thông, Phi hành đoàn, cảnh, nơi
Điểm ảnh:
8004096 (≈8.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
32.2″ × 48″
81.7cm × 121.9cm
Trung bình:
11.6″ × 17.3″
29.4cm × 43.9cm
Cao:
7.7″ × 11.5″
19.6cm × 29.3cm
Cực cao:
5.1″ × 7.7″
13.1cm × 19.5cm
Siêu cao:
3.9″ × 5.8″
9.8cm × 14.6cm
Cao cấp:
2.6″ × 3.8″
6.5cm × 9.8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.