HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2879 × 1774
Siêu điểm ảnh:
5.2 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
5107346
Từ khóa:
vẻ đẹp, màu xanh, đôi mắt, tươi sáng, mái tóc đen
Được cập nhật:
2018-03-09. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
40″ × 24.6″
101.6cm × 62.6cm
Trung bình:
14.4″ × 8.9″
36.6cm × 22.5cm
Cao:
9.6″ × 5.9″
24.4cm × 15cm
Cực cao:
6.4″ × 3.9″
16.3cm × 10cm
Siêu cao:
4.8″ × 3″
12.2cm × 7.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.