cây Giáng sinh, đồ trang sức cây Giáng sinh, đồ trang sức 4083 x 2721 (JPG, 2.1 MB, CC0)

TẢI VỀ:  4083 x 2721 725 x 483 300 x 200
HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4083 x 2721
Siêu điểm ảnh:
11.3 MP
Tác giả:
Evelyn
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
11109843
Từ khóa:
cây Giáng sinh, đồ trang sức
Được cập nhật:
2018-03-06. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.7 x 37.8 in
144 x 96 cm
Trung bình:
20.4 x 13.6 in
51.9 x 34.6 cm
Cao:
13.6 x 9.1 in
34.6 x 23 cm
Cực cao:
9.1 x 6 in
23 x 15.4 cm
Siêu cao:
6.8 x 4.5 in
17.3 x 11.5 cm
Cao cấp:
4.5 x 3 in
11.5 x 7.7 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.