Độ phân giải:
2048 × 1366
Siêu điểm ảnh:
2.8 MP
Tác giả:
Tess McBride
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
72 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-03-03. Tải lên: 4 years trước.
Từ khóa:
cổ áo, thành công, nutria, gắn thẻ, giúp đỡ, nhà sinh vật học, hiểu rõ hơn, nutria
Điểm ảnh:
2797568 (≈2.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
28.4″ × 19″
72.2cm × 48.2cm
Trung bình:
10.2″ × 6.8″
26cm × 17.3cm
Cao:
6.8″ × 4.6″
17.3cm × 11.6cm
Cực cao:
4.6″ × 3″
11.6cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.