HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
1824 × 1216
Siêu điểm ảnh:
2.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
2217984
Từ khóa:
bác sĩ, Phòng thí nghiệm, y khoa, y học, hóa học, ống nghiệm, khoa học
Ngày chụp:
23. 03. 2017.
Được cập nhật:
2018-03-09. Tải lên: 2 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
25.3″ × 16.9″
64.3cm × 42.9cm
Trung bình:
9.1″ × 6.1″
23.2cm × 15.4cm
Cao:
6.1″ × 4.1″
15.4cm × 10.3cm
Cực cao:
4.1″ × 2.7″
10.3cm × 6.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.