Độ phân giải:
4058 × 2705
Siêu điểm ảnh:
11.2 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Ngày chụp:
2017:03:27 15:49:42
Được cập nhật:
2018-03-09. Tải lên: 3 years trước.
Từ khóa:
bác sĩ, healt chăm sóc, bệnh viện, chăm sóc y tế, y khoa, xe cứu thương, ống nghe
Điểm ảnh:
10976890 (≈11.2 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.4″ × 37.6″
143.2cm × 95.4cm
Trung bình:
20.3″ × 13.5″
51.5cm × 34.4cm
Cao:
13.5″ × 9″
34.4cm × 22.9cm
Cực cao:
9″ × 6″
22.9cm × 15.3cm
Siêu cao:
6.8″ × 4.5″
17.2cm × 11.5cm
Cao cấp:
4.5″ × 3″
11.5cm × 7.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.