Độ phân giải:
2715 × 1815
Siêu điểm ảnh:
5 MP
Tác giả:
W. Jerry Brown, USCDCP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-02-19. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
morphologic, xuất hiện, neisseria gonorrhoeae, thuộc địa
Điểm ảnh:
4927725 (≈5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
37.7″ × 25.2″
95.8cm × 64cm
Trung bình:
13.6″ × 9.1″
34.5cm × 23.1cm
Cao:
9.1″ × 6.1″
23cm × 15.4cm
Cực cao:
6″ × 4″
15.3cm × 10.2cm
Siêu cao:
4.5″ × 3″
11.5cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.