Độ phân giải:
4651 × 3054
Siêu điểm ảnh:
14.4 MP
Tác giả:
Couleur
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Được cập nhật:
2018-04-10. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
con chó dễ thương, chó, động vật, con vật cưng, nanh, cỏ, ngoài trời, màu nâu
Điểm ảnh:
14204154 (≈14.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
64.6″ × 42.4″
164.1cm × 107.7cm
Trung bình:
23.3″ × 15.3″
59.1cm × 38.8cm
Cao:
15.5″ × 10.2″
39.4cm × 25.9cm
Cực cao:
10.3″ × 6.8″
26.3cm × 17.2cm
Siêu cao:
7.8″ × 5.1″
19.7cm × 12.9cm
Cao cấp:
5.2″ × 3.4″
13.1cm × 8.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.