HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4423 × 1828
Siêu điểm ảnh:
8.2 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
8085244
Từ khóa:
con chó, con chó con, chó, chân dung, Hồ, ghế sofa, màu nâu
Tải lên:
2018-06-26
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
61.4″ × 25.4″
156cm × 64.5cm
Trung bình:
22.1″ × 9.1″
56.2cm × 23.2cm
Cao:
14.7″ × 6.1″
37.4cm × 15.5cm
Cực cao:
9.8″ × 4.1″
25cm × 10.3cm
Siêu cao:
7.4″ × 3″
18.7cm × 7.7cm
Cao cấp:
4.9″ × 2″
12.5cm × 5.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.