PIXNIO /

Tên màu sắc: nâu đỏ Màu thập lục phân: #802020 Màu RGB: 128 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)