HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5217 × 2608
Siêu điểm ảnh:
13.8 MP
Tác giả:
christels
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
13605936
Từ khóa:
nước, chim, động vật hoang dã, chim lội hồ
Tải lên:
2018-06-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
72.5″ × 36.2″
184cm × 92cm
Trung bình:
26.1″ × 13″
66.3cm × 33.1cm
Cao:
17.4″ × 8.7″
44.2cm × 22.1cm
Cực cao:
11.6″ × 5.8″
29.4cm × 14.7cm
Siêu cao:
8.7″ × 4.3″
22.1cm × 11cm
Cao cấp:
5.8″ × 2.9″
14.7cm × 7.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.