PIXNIO »

Tên màu sắc: bluegrey
Màu thập lục phân: #80c0c0
Màu RGB: 128 192 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.