Màu sắc hình ảnh:
  • #2060c0
  • #a0a060
  • #a08060
  • #2080c0
  • #a0a0a0
  • #2060a0
  • #806040
  • #c0a080
  • #a0a080
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Được cập nhật:
2018-04-04. Tải lên: 2 years trước.
Từ khóa:
núi, tuyết, cảnh quan, glacier, bầu trời, đỉnh núi, địa chất, đi lên, ngoài trời
Điểm ảnh:
5415000 (≈5.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
39.6″ × 26.4″
100.5cm × 67cm
Trung bình:
14.3″ × 9.5″
36.2cm × 24.1cm
Cao:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
Cực cao:
6.3″ × 4.2″
16.1cm × 10.7cm
Siêu cao:
4.8″ × 3.2″
12.1cm × 8cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.