PIXNIO /

Tên màu sắc: Xanh nhẹ Màu thập lục phân: #2080c0 Màu RGB: 32 128 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)