Độ phân giải:
3277 × 1504
Siêu điểm ảnh:
5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-12-13
Từ khóa:
Thiên nhiên, cây thông, gỗ, núi, xanh bầu trời, đồi, cảnh quan, cây, rừng
Điểm ảnh:
4928608 (≈5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
45.5″ × 20.9″
115.6cm × 53.1cm
Trung bình:
16.4″ × 7.5″
41.6cm × 19.1cm
Cao:
10.9″ × 5″
27.7cm × 12.7cm
Cực cao:
7.3″ × 3.3″
18.5cm × 8.5cm
Siêu cao:
5.5″ × 2.5″
13.9cm × 6.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.