HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
2314 × 1728
Siêu điểm ảnh:
4.1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Apple
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
3998592
Từ khóa:
Bãi biển, nhiệt đới, nước, Đại dương, lung lay, biển, cơ chế, bờ biển
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
32.1″ × 24″
81.6cm × 61cm
Trung bình:
11.6″ × 8.6″
29.4cm × 21.9cm
Cao:
7.7″ × 5.8″
19.6cm × 14.6cm
Cực cao:
5.1″ × 3.8″
13.1cm × 9.8cm
Siêu cao:
3.9″ × 2.9″
9.8cm × 7.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.