Độ phân giải:
4375 × 2917
Siêu điểm ảnh:
13 MP
Tác giả:
Carl Attard
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
12761875
Từ khóa:
bảng điều khiển năng lượng mặt trời, năng lượng, năng lượng mặt trời, điện
Ngày chụp:
11. 06. 2016.
Được cập nhật:
2018-03-13. Tải lên: 2 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
60.8″ × 40.5″
154.3cm × 102.9cm
Trung bình:
21.9″ × 14.6″
55.6cm × 37cm
Cao:
14.6″ × 9.7″
37cm × 24.7cm
Cực cao:
9.7″ × 6.5″
24.7cm × 16.5cm
Siêu cao:
7.3″ × 4.9″
18.5cm × 12.3cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.2″
12.3cm × 8.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.