PIXNIO /

Tên màu sắc: màu xanh Màu thập lục phân: #00a0e0 Màu RGB: 0 160 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)