PIXNIO /

Tên màu sắc: cerulean Màu thập lục phân: #0080e0 Màu RGB: 0 128 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)