HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4452 × 3166
Siêu điểm ảnh:
14.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
14095032
Từ khóa:
bút chì, giáo dục, sự sáng tạo, trong nhà, hộp, gỗ
Tải lên:
2018-06-28
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
61.8″ × 44″
157.1cm × 111.7cm
Trung bình:
22.3″ × 15.8″
56.5cm × 40.2cm
Cao:
14.8″ × 10.6″
37.7cm × 26.8cm
Cực cao:
9.9″ × 7″
25.1cm × 17.9cm
Siêu cao:
7.4″ × 5.3″
18.8cm × 13.4cm
Cao cấp:
4.9″ × 3.5″
12.6cm × 8.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.