Độ phân giải:
5474 × 3649
Siêu điểm ảnh:
20.3 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
SONY
Mẫu máy ảnh:
SLT-A77V
Màu:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-12-08
Từ khóa:
nước, thuyền, biển, watercraft, wreck, tàu, đại dương, bầu trời, ngoài trời
Điểm ảnh:
19974626 (≈20.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
76″ × 50.7″
193.1cm × 128.7cm
Trung bình:
27.4″ × 18.2″
69.5cm × 46.3cm
Cao:
18.2″ × 12.2″
46.3cm × 30.9cm
Cực cao:
12.2″ × 8.1″
30.9cm × 20.6cm
Siêu cao:
9.1″ × 6.1″
23.2cm × 15.4cm
Cao cấp:
6.1″ × 4.1″
15.4cm × 10.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.