Tác giả:
Devanath
Màu sắc hình ảnh:
  • #f0f0f0
  • #c00000
  • #e0e0e0
  • #a00000
  • #f06060
  • #c02000
  • #e0a080
  • #f0e0e0
  • #e0f0f0
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-11-15
Từ khóa:
paprika, đỏ, gia vị, thủy tinh chai, bột, thực phẩm, hữu cơ
Điểm ảnh:
5284305 (≈5.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
41.8″ × 24.4″
106.2cm × 61.9cm
Trung bình:
15.1″ × 8.8″
38.2cm × 22.3cm
Cao:
10″ × 5.9″
25.5cm × 14.9cm
Cực cao:
6.7″ × 3.9″
17cm × 9.9cm
Siêu cao:
5″ × 2.9″
12.7cm × 7.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.