HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
5280 × 3520
Siêu điểm ảnh:
18.9 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
18585600
Từ khóa:
ván trượt, người đàn ông, con người, cuộc thi, thể thao, người
Tải lên:
2018-06-29
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
73.3″ × 48.9″
186.3cm × 124.2cm
Trung bình:
26.4″ × 17.6″
67.1cm × 44.7cm
Cao:
17.6″ × 11.7″
44.7cm × 29.8cm
Cực cao:
11.7″ × 7.8″
29.8cm × 19.9cm
Siêu cao:
8.8″ × 5.9″
22.4cm × 14.9cm
Cao cấp:
5.9″ × 3.9″
14.9cm × 9.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.