Độ phân giải:
1920 × 1280
Siêu điểm ảnh:
2.5 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
GIF
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
nước cờ, California, Cộng hòa
Điểm ảnh:
2457600 (≈2.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
26.7″ × 17.8″
67.7cm × 45.2cm
Trung bình:
9.6″ × 6.4″
24.4cm × 16.3cm
Cao:
6.4″ × 4.3″
16.3cm × 10.8cm
Cực cao:
4.3″ × 2.8″
10.8cm × 7.2cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.