Độ phân giải:
3110 × 2073
Siêu điểm ảnh:
6.6 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
6447030
Từ khóa:
đồ nội thất, Phòng Game, trang chủ, trong nhà, đương đại, ngôi nhà, ghế, cửa sổ
Được cập nhật:
2018-03-26. Tải lên: 11 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
43.2″ × 28.8″
109.7cm × 73.1cm
Trung bình:
15.6″ × 10.4″
39.5cm × 26.3cm
Cao:
10.4″ × 6.9″
26.3cm × 17.6cm
Cực cao:
6.9″ × 4.6″
17.6cm × 11.7cm
Siêu cao:
5.2″ × 3.5″
13.2cm × 8.8cm
Cao cấp:
3.5″ × 2.3″
8.8cm × 5.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.