Độ phân giải:
1600 × 1066
Siêu điểm ảnh:
1.7 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
1705600
Từ khóa:
Lễ kỷ niệm, buổi lễ, trẻ em, thời thơ ấu, ăn mặc, màu hồng, công chúa, người
Tải lên:
2019-01-12
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
22.2″ × 14.8″
56.4cm × 37.6cm
Trung bình:
8″ × 5.3″
20.3cm × 13.5cm
Cao:
5.3″ × 3.6″
13.5cm × 9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.