Độ phân giải:
1641 × 2462
Siêu điểm ảnh:
4.1 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
4040142
Từ khóa:
gương điển hình, da, đẹp, trang điểm, người phụ nữ đẹp, cô gái, thời trang, gương mặt, hấp dẫn
Được cập nhật:
2018-04-19. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
22.8″ × 34.2″
57.9cm × 86.9cm
Trung bình:
8.2″ × 12.3″
20.8cm × 31.3cm
Cao:
5.5″ × 8.2″
13.9cm × 20.8cm
Cực cao:
3.6″ × 5.5″
9.3cm × 13.9cm
Siêu cao:
2.7″ × 4.1″
6.9cm × 10.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.