Độ phân giải:
5067 × 3376
Siêu điểm ảnh:
17.4 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
17106192
Từ khóa:
lĩnh vực, cỏ, giải trí, lối sống, người đàn ông, mùa xuân, nắng, bằng văn bản
Được cập nhật:
2018-03-10. Tải lên: 2 years trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
70.4″ × 46.9″
178.8cm × 119.1cm
Trung bình:
25.3″ × 16.9″
64.4cm × 42.9cm
Cao:
16.9″ × 11.3″
42.9cm × 28.6cm
Cực cao:
11.3″ × 7.5″
28.6cm × 19.1cm
Siêu cao:
8.4″ × 5.6″
21.5cm × 14.3cm
Cao cấp:
5.6″ × 3.8″
14.3cm × 9.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.