PIXNIO / Các đối tượng / Thiết bị điện tử /

Ăng-ten vô tuyến viễn thông trên nền trời xanh cận cảnh


Miễn phí sử dụng
4608 × 3456
JPG
Ăng-ten vô tuyến viễn thông trên nền trời xanh cận cảnh
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
15925248 (≈15.9 MP)
Tải lên:
2024-01-25