PIXNIO / Kiến trúc / Lâu đài /

thời Trung cổ, pháo đài, lâu đài, Tây Ban Nha, pháo đài, bức tường, tháp, Rampart, bảo vệ, thành trì


Miễn phí sử dụng
4032 × 3024
JPG
thời Trung cổ, pháo đài, lâu đài, Tây Ban Nha, pháo đài, bức tường, tháp, Rampart, bảo vệ, thành trì
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
12192768 (≈12.4 MP)
Tải lên:
2022-10-13