PIXNIO / สถาปัตยกรรม / ปราสาท /

ยุคกลาง, ป้อมปราการ, ปราสาท, สเปน, ระบบป้อมปราการ, ผนัง, ทาวเวอร์, เชิงเนิน, ป้องกัน, ฐานที่มั่น


ใช้งานได้ฟรี
4032 × 3024
JPG
ยุคกลาง, ป้อมปราการ, ปราสาท, สเปน, ระบบป้อมปราการ, ผนัง, ทาวเวอร์, เชิงเนิน, ป้องกัน, ฐานที่มั่น
อัลบั้ม:
ปราสาท
เมกะพิกเซล:
12.2 MP
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
พิกเซล:
12192768 (≈12.4 MP)
อัปโหลด:
2022-10-13