Độ phân giải:
4500 × 2500
Siêu điểm ảnh:
11.4 MP
Bicanski Bicanski
Tác giả:
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Hướng:
Bình thường
Tải lên:
2019-07-30
Từ khóa:
ảnh đẹp, vĩ mô, Nhiếp ảnh, nhụy hoa, Hoa, Sân vườn, Thiên nhiên, thực vật, cánh hoa, sáng sủa
Điểm ảnh:
11250000 (≈11.4 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
62.5″ × 34.7″
158.8cm × 88.2cm
Trung bình:
22.5″ × 12.5″
57.2cm × 31.8cm
Cao:
15″ × 8.3″
38.1cm × 21.2cm
Cực cao:
10″ × 5.6″
25.4cm × 14.1cm
Siêu cao:
7.5″ × 4.2″
19.1cm × 10.6cm
Cao cấp:
5″ × 2.8″
12.7cm × 7.1cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.