Độ phân giải:
1800 × 1924
Siêu điểm ảnh:
3.5 MP
Tác giả:
pixel2013
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Điểm ảnh:
3463200
Từ khóa:
nghệ thuật, minh hoạ, photomontage, sáng tạo, nghệ thuật, bản vẽ, trẻ em, rừng, hươu
Tải lên:
2018-07-24
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
25″ × 26.7″
63.5cm × 67.9cm
Trung bình:
9″ × 9.6″
22.9cm × 24.4cm
Cao:
6″ × 6.4″
15.2cm × 16.3cm
Cực cao:
4″ × 4.3″
10.2cm × 10.9cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.