PIXNIO »

Tên màu sắc: tai ương
Màu thập lục phân: #a0a000
Màu RGB: 160 160 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.