Názov farby: dáviť
Hexadecimálna farba: #a0a000
RGB farba: 160 160 0 (červená, zelená, modrá)
Názov farby: dáviť. Hexadecimálna farba: (#a0a000). RGB farba: 160 160 0 (červená, zelená, modrá)

Prihlásenie  ak chcete zobraziť viac obrázkov, môžete sa prihlásiť pomocou existujúceho e-mailového účtu alebo sociálnej siete.