Název barvy: puke
Šestnáctková barva: #a0a000
RGB barva: 160 160 0 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: puke. Šestnáctková barva: (#a0a000). RGB barva: 160 160 0 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.