Naziv boje: bljuvanje
Heksadecimalna boje: #a0a000
RGB boja: 160 160 0 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: bljuvanje. Heksadecimalna boje: (#a0a000). RGB boja: 160 160 0 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.