ชื่อสี: อ้วก
รหัสฐานสิบหกของสี: #a0a000
สี RGB: 160 160 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: อ้วก. รหัสฐานสิบหกของสี: (#a0a000). สี RGB: 160 160 0 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)

เข้าสู่ระบบ คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลหรือบัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีอยู่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมได้