Naziv boje: grožđa
Heksadecimalna boje: #604060
RGB boja: 96 64 96 (crvena, zelena, plava)
Naziv boje: grožđa. Heksadecimalna boje: (#604060). RGB boja: 96 64 96 (crvena, zelena, plava)

Prijava  da biste vidjeli više slika, možete se prijaviti koristeći postojeći e-mail ili nalog društvene mreže.