Namn på färg: druva
Hexadecimal färg: #604060
RGB färg: 96 64 96 (röd, grön, blå)
Namn på färg: druva. Hexadecimal färg: (#604060). RGB färg: 96 64 96 (röd, grön, blå)

Inloggning  för att se mer bilder, kan du logga in genom att använda befintlig e-post eller konto till socialt nätverk.