Fargenavn: drue
Heksadesimal farge: #604060
RGB-farge: 96 64 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: drue. Heksadesimal farge: (#604060). RGB-farge: 96 64 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.