Název barvy: hroznový
Šestnáctková barva: #604060
RGB barva: 96 64 96 (červená, zelená, modrá)
Název barvy: hroznový. Šestnáctková barva: (#604060). RGB barva: 96 64 96 (červená, zelená, modrá)

Přihlášení  pokud chcete vidět více obrázků, můžete se přihlásti prostřednictvím existujícího e-mail účtu nebo společenské sítě.