Độ phân giải:
3791 x 2527
Siêu điểm ảnh:
9.7 MP
Tác giả:
ilyessuti
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Điểm ảnh:
9579857
Từ khóa:
lá, bản chất, thực vật, cây, mùa thu, vĩ mô, xem chi tiết
Được cập nhật:
2018-04-23. Tải lên: 7 months trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
52.7 x 35.1 in
133.7 x 89.1 cm
Trung bình:
19 x 12.6 in
48.1 x 32.1 cm
Cao:
12.6 x 8.4 in
32.1 x 21.4 cm
Cực cao:
8.4 x 5.6 in
21.4 x 14.3 cm
Siêu cao:
6.3 x 4.2 in
16 x 10.7 cm
Cao cấp:
4.2 x 2.8 in
10.7 x 7.1 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.