Độ phân giải:
4086 × 2299
Siêu điểm ảnh:
9.5 MP
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2018-12-03
Từ khóa:
Thiên nhiên, cảnh quan, bầu trời, đỉnh núi, sương mù, tuyết, mùa đông, ngoài trời
Điểm ảnh:
9393714 (≈9.5 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
56.8″ × 31.9″
144.1cm × 81.1cm
Trung bình:
20.4″ × 11.5″
51.9cm × 29.2cm
Cao:
13.6″ × 7.7″
34.6cm × 19.5cm
Cực cao:
9.1″ × 5.1″
23.1cm × 13cm
Siêu cao:
6.8″ × 3.8″
17.3cm × 9.7cm
Cao cấp:
4.5″ × 2.6″
11.5cm × 6.5cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.