Độ phân giải:
4602 × 2746
Siêu điểm ảnh:
12.8 MP
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Nén:
JPEG (kiểu cũ)
Tải lên:
2019-01-14
Từ khóa:
nước, rừng, hồ nước, cảnh quan, sông băng, cây, núi, Thiên nhiên
Điểm ảnh:
12637092 (≈12.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
63.9″ × 38.1″
162.3cm × 96.9cm
Trung bình:
23″ × 13.7″
58.4cm × 34.9cm
Cao:
15.3″ × 9.2″
39cm × 23.2cm
Cực cao:
10.2″ × 6.1″
26cm × 15.5cm
Siêu cao:
7.7″ × 4.6″
19.5cm × 11.6cm
Cao cấp:
5.1″ × 3.1″
13cm × 7.7cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.