TẢI VỀ:  4681 x 3100 900 x 596 300 x 199
HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
4681 x 3100
Siêu điểm ảnh:
14.7 MP
Tác giả:
pics_pd
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
NIKON CORPORATION
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Không gian màu:
sRGB
Điểm ảnh:
14511100
Từ khóa:
kim loại, trang trí, Hoa tai, ngọc, đồ trang sức
Được cập nhật:
2018-03-19. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
65 x 43.1 in
165.1 x 109.4 cm
Trung bình:
23.4 x 15.5 in
59.4 x 39.4 cm
Cao:
15.6 x 10.3 in
39.6 x 26.2 cm
Cực cao:
10.4 x 6.9 in
26.4 x 17.5 cm
Siêu cao:
7.8 x 5.2 in
19.8 x 13.1 cm
Cao cấp:
5.2 x 3.4 in
13.2 x 8.7 cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.