HOẶC
và / HOẶC
Độ phân giải:
3522 × 2348
Siêu điểm ảnh:
8.4 MP
Tác giả:
pics_pd
PIXNIO
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Nhà sản xuất máy ảnh:
Canon
Nguồn sáng:
Màu đầy đủ
Chế độ phơi sáng:
Ưu tiên khẩu độ
Chế độ đo sáng:
Đo sáng theo mẫu
Điểm ảnh:
8269656
Từ khóa:
Bàn chải, đầy màu sắc, đối tượng, công cụ, trang điểm
Được cập nhật:
2018-03-19. Tải lên: 1 year trước.
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
48.9″ × 32.6″
124.2cm × 82.8cm
Trung bình:
17.6″ × 11.7″
44.7cm × 29.8cm
Cao:
11.7″ × 7.8″
29.8cm × 19.9cm
Cực cao:
7.8″ × 5.2″
19.9cm × 13.3cm
Siêu cao:
5.9″ × 3.9″
14.9cm × 9.9cm
Cao cấp:
3.9″ × 2.6″
9.9cm × 6.6cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.