Rengin adı: barney
Heksadecimal renk: #c020c0
RGB rengi: 192 32 192 (kırımız, yeşil, mavi )
Rengin adı: barney. Heksadecimal renk: (#c020c0). RGB rengi: 192 32 192 (kırımız, yeşil, mavi )