ชื่อสี: บาร์นีย์
รหัสฐานสิบหกของสี: #c020c0
สี RGB: 192 32 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)
ชื่อสี: บาร์นีย์. รหัสฐานสิบหกของสี: (#c020c0). สี RGB: 192 32 192 (สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน)